Na bohoslužbách se tradičně připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, ale dětské bohoslužby jsou celé interaktivní a děti příběh spoluvytváří a vstupují do něho s farářkou sboru Blaženou Kohoutovou.

Po skončení bohoslužeb je zpravidla připraveno pohoštění, pro děti také dílničky a hry uvnitř i venku. Letos mělo největší úspěch malování na obličej a cvrnkání kuliček před kostelem.

Nakonec děti hledají poklad velikonočního králíčka v místním lese o který se společně dělí.

Krásné svátky velikonoční přejí všem čtenářům evangelíci z Dvakačovic!