Sotva najdeme romantičtější zámek než je Blatná. Však si ji také často vybírají filmaři pro svá natáčení. Točil se zde např. film Bílá paní nebo pohádka Šíleně smutná princezna. Jedna z nejznámějších scén je ta s Václavem Neckářem, který zde spadl do rybníka.

Blatná je určitě jeden z nejhezčích a nejpohádkovějších zámků. Jeho silueta se odráží ve vodách rybníka a tím se jeho romantický zjev ještě násobí. Zámek se nachází na okraji městečka, které je známé pěstováním růží.

Kdysi byla Blatná středověkým hradem a přestože prošla mnoha přestavbami, uchovala si dodnes majestátní vzhled. Poprvé se připomíná už v době románské, což dokládá zdivo románské kaple odkryté archeology r. 1926. Okolo r. 1400 vlastnili Blatnou páni z Rožmitálu, kteří menší románský hrad zbourali a nahradili gotickým hradem.

Bývalá ozdravovna je opuštěná. Objekt v romantické zalesněné krajině nadále chátrá.
Pusté pokoje i ordinace. Tajemná ozdravovna marně čeká na děti i personál

Na místě bažin vznikl rybník, takže hrad stál prakticky na ostrově a byl přístupný po padacím mostě. Název hradu pochází od bažin – blat. V 15. st. hrad čekala další přestavba.Jaroslav Lev z Rožmitálu přestavěl hrad na pohodlné zámecké sídlo. Lev patřil k nejpozoruhodnějším osobnostem Čech v 15.stol.Byl švagrem krále Jiřího z Poděbrad a zastával významné dvorské funkce.Král ho postavil do čela poselstva, které tvořilo 40 českých pánů a účelem výpravy do západní Evropy v r.1465 bylo domluvit mírová řešení případných konfliktů. Výprava posloužila jako námět A.Jiráskovi ke knize Z Čech až na konec světa.

Přestavbu Blatné v letech 1515-30 vedl známý královský architekt Benedikt Ried. Blatná je nepřetržitě obývána skoro tisíc let. Za ta léta se z ní stal pohodlný a konfortní zámek. V letech 1809-18 zde působil jako domácí učitel J. E. Purkyně.

Posledními majiteli byli Hildprandtové, kteří zde sídlili do r. 1945. V 90.letech byl jejich potomkům zámek vrácen v restituci. V sezoně je přístupný.

Celoročně je přístupný anglický park z let 1850-56. Do parku se dostaneme mostem, který vede od zámku. Zde žije stádo daňků. Daňci jou ochočení, je možné je krmit krmivem, které se prodává v zámecké pokladně. Těžko někde uvidíme tak přítulné daňky takto zblízka. Setkání s nimi potěší každého milovníka zvířat.

Blatná patří mezi naše historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky a navíc si návštěvu můžeme zpestřit pobytem mezi daňky v parku.

Alena Hesounová