Před 130 lety vzniklo v Chrudimi Průmyslové museum pro východní Čechy. Na menší výstavě v pokladní místnosti Regionálního muzea v Chrudimi si můžete toto výročí připomenout. 

Výstava připomene počátky existence muzea, jehož vznik byl spojen s evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, jež usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům a výrobkům. Úkolem nového muzea bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické a umělecké stránce. Součástí sbírek se tak staly různé vzorníky, šablony a předměty, které sloužily jako vzor a inspirace řemeslníkům a živnostníkům při výrobě užitých předmětů. 

Vysoká.
FOTO: Sedm vrchů, dvoutisícové převýšení, v cestě bezhlavý Jan a jiné tajemnosti

Rozvoj muzea byl podpořen stavbou reprezentativního muzejního komplexu v letech 1898 až 1901. S muzeem jsou spojeny také počátky městské knihovny v Chrudimi, která sídlila v muzejní budově až do její rekonstrukce v roce 1995.

Přijďte se prostřednictvím vybraných fotografií přenést o více než sto let zpátky, do doby, kdy se stavěly muzejní budovy a konaly první výstavy v nových interiérech. Nebudou chybět drobné předměty, které jsou součástí sbírek muzea již více než sto let. Připomeneme si také prostřednictvím návštěvní knihy významné osobnosti, které zavítaly do našeho muzea.

Výstavu můžete navštívit od 5. 5. do 4. 9. 2022 v pokladně muzea a to každý den kromě pondělí od 8.30 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.

Výstavu o historii muzea můžete navštívit i v digitální podobě na webových stránkách muzea.

Markéta Sodomková, Regionální muzeum Chrudim