S odbitím deváté hodiny se otevřely dveře Muzea barokních soch dokořán. Každý návštěvník měl volný vstup a mohl se podívat i na místa, která jsou během roku nedostupná. Započalo to komentovanou prohlídkou muzea, kterou vedla zkušená Štěpánka Gottwaldová. Prohlídka byla zaměřená na historii kapucínského kláštera a zahrad.

Zdroj: Daniela Širáková

Hlavním lákadlem byla stezka plná úkolů, které se pojí k historii kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa. Stezka měla ve zjednodušené formě reflektovat život kapucínů, takže úkoly hravě zvládli i předškoláci. Některé úkoly byly na přemýšlení a jiné zase více interaktivní. Rozprostřeny byly po celém muzeu a začínaly hned v hlavní lodi. Návštěvníci na začátku dostali mapu a u každého splněného úkolu razítko. Za splnění všech úkolů na ně čekala sladká odměna nebo třeba omalovánky.

Koledníci byli v přestavlckých staveních vítáni.
FOTO, VIDEO: Vrkání v Přestavlkách je obnoveno, ves obcházeli rodiče s dětmi

V kryptě byly připravené úkoly, které se pojily s využitím klášterní zahrady. Zkusit si mohli poznávačku bylinek či hlasu kukačky, sýkorky a jiných ptáků, kteří v zahradě žijí. Pouze pomocí hmatu rozeznávali plody, které kapucíni sklízeli a k dispozici byly i ukázky jejich oblečení, které si mohl kdokoliv zkusit a vyfotit se ve fotokoutku. Pomocí indicií návštěvníci zjišťují, že tam měli kapucíni svou celu, pokojíček a společnou jídelnu. Dále stezka pokračovala ven do zahrad, kde si mohli mimo jiné prohlídnout novou sochu Léto, která doplnila zbývající roční období.

Odpoledne byl pro návštěvníky připraven písničkový pořad „Na zahrádce je tak sladce“ od divadélka Kůzle. Celé se to odvíjelo od toho, co se děje na zahradě během roku, jaká zvířata tam jsou a co dělají. Děti si mohly zatancovat i zazpívat spolu s nimi.

K vidění byla též mini výstava o historii bývalé kaple božího hrobu zaměřená hlavně na rekonstrukci. Fotografie ukazovaly kostel před rekonstrukcí i jak to vypadá dnes. Celá prohlídka i s úkoly trvala přibližně 45 minut, záleželo, jak jim šly úkoly od ruky.

Daniela Širáková