Pojďme se projít po méně známých místech, a to trojmezí okresů, jež sdílí právě náš chrudimský. Je jich celkem šest: u Kněžic, Podhořan u Ronova, Ostrova, Boru u Skutče, Karlštejna a Košinova.

Dnes zamíříme k Podhořanům do nadmořské výšky 306 m. Kýžený bod 49° 56' 51.7" s. š. a 15° 31' 50.9" v. d. už není tak lehce přístupný jako ten předchozí. Trojmezí okresů Kutná Hora, Pardubice a Chrudim je ukryto v houštině jižního svahu jednoho z hřebenů Železných hor mezi Podhořany a Semtěší.

Hřeben přetíná hluboká strž Bumbaleckého potoka, kterýž zároveň tvoří i okresní hranici. Samotné trojmezí poblíž dolní pravé straně strže je překvapivě označeno malým plastovým oranžovým patníkem a rozchází se s mapou o pouhých osm metrů severněji. O dalších 150 m tím směrem k Bumbálce a zároveň 50 m výše vypíná se stožár vysílače jednoho z poskytovatelů mobilní sítě.

Tento výrazný krajinný prvek už ovšem náleží do pardubického okresu. O dalších pouhých 1,5 km severozápadně vystupuje nad obzor další obdobný vysílač u Semtěše; spadá do okresu Kutná Hora. Na opačnou stranu – 6,5 km jihovýchodně na vrchu Krkanka spatříte třetí vysílač, tentokrát u nás, v chrudimském okresu. Co je spojuje? Ani jeden není postaven s vyhlídkovou plošinou pro veřejnost. Ani jeden. A jaké by z nich byly rozhledy. Překrásné.

Na druhou stranu si lze zdejším podhořanským pokladem z r. 1950 chybějící zhodnocení stožárů částečně vynahradit vyhlídkovými lety. Od trojmezí 1,5 km východně oplývá místní letiště s travnatou plochou mnoha stroji, a to od kluzáků (VSO-10 Gradient, Cirrus, L-13 Blaník, L-13 SE Vivat) přes ultralehké (EV-97 Eurostar, LK-2 Sluka, Racek ULL, Tulák) po motorové (L-40 Meta Sokol, WT9 Dynamic, Zlín Z-126 Trenér, Zlín Z-226, Zlín Z-43, L-200 Morava); dokonce i balón ukrývají tamní hangáry. Teď již víte, kam za nevšedními zážitky podhořanského okolí.

Vlastimil Hloupý