Orlík patří mezi naše nejkrásnější a nejvýznamnější zámky. Zatímco podoba zámku je po staletí téměř stejná, tak okolí se změnilo k nepoznání. Dnes se obraz zámku zrcadlí ze třech stran ve vodách Orlické přehrady. Romantická duše zajásá, že může zámek obdivovat z paluby parníku, který zde má pravidelné linky.

Do roku 1960, než zatopila údolí Orlická přehrada, vzhlížel na nás Orlík z vysoké skály a vypínal se zde jako opravdové orlí hnízdo. Orlík byl sídlem rodu Schwarzenberků, kterým byl v restituci vrácen a stal se opět jejich domovem. Působí útulně a příjemně, ale protože zde Schwarzenberkové žijí, nepřejí si fotografovat interiéry.

Předchůdcem dnešního zámku byl královský hrad ze 13. stol. Vypínal se na vysoké strmé skále, která padala dolů k Vltavě. Podle pověsti kdysi jednomu lapkovi orel unesl syna a uletěl s ním na vysokou skálu. Otec na skálu vylezl, syna zachránil, hnulo se v něm svědomí, polepšil se, přestal s loupením a a na skále vystavěl hrad, který nazval Orlík.

Hrad byl oporou královské moci v jižních Čechách a střežil brod přes Vltavu. R. 1422 zde pobýval na návštěvě Jan Žižka. V 16. stol.hrad vyhořel a byl přestavěn na renesanční zámek.

Vystřídal mnoho majitelů a od r. 1719 patří Schwarzenbergům. Stal se hlavním sídlem jejich orlické větve. K tomuto účelu byl reprezentativně upraven a zařízen. Z této větve pochází kníže Karel Filip /1771-1820/, který patřil k nejvýznamnějším osobnostem Rakouska. Měl neobyčejné diplomatické schopnosti, které využil např. při sjednávání sňatku Napoleona s Marií Luisou. Měl i schopnosti vojenské a zvítězil nad Napoleonem v bitvě u Lipska r. 1813.

Dnešní novogotická podoba zámku pochází z let 1849-1860. Vstup do areálu vede přes příkop po kamenném mostě. Nad hlavním průčelím se tyčí tři věže. Nádvoří je nepravidelného tvaru a ze tří stran se nacházejí arkády. Schwarzenbergové zde žili do r. 1948, poté museli vlast nuceně opustit. Zámek byl určen k prohlídkám.

Naštěstí se dochovalo mnoho autentických předmětů i původního vybavení. 1992 byl zámek v restituci vrácen knížeti Karlu Schwarzenbergovi. Na zámku nyní žije jeho syn Jan Nepomuk.

Zámek dýchá teplem domova, je to klenotnice vzpomínek rodu. Je zde plno dokumentů a předmětů vztahujících se k rodu Schwarzenbergů. Můžeme se zde seznámit s historií orlické větve, je zde sbírka řádů a vyznamenání, která příslušníci rodu obdrželi za své diplomatické a vojenské služby.

Přestože se na zámku žije, majitelé umožnili prohlídky části zámku pro veřejnost, a tak můžeme obdivovat reprezentační sály, salonky, komnaty, knihovnu. Vše je vybaveno cenným dobovým zařízením.

Okolo zámku se rozkládá velký přírodně krajinářský park se vzácnými rostlinami, nachází se zde i Schwarzenberská hrobka.

A nejhezčí je připlout k Orlíku lodí. Nejlépe ze Zvíkova a spojit návštěvu obou míst.

Alena Hesounová