A už je to zase tady. Střílení na valech pardubického zámku. Bývala to taková malá akcička a teď - tolik lidí se na spontánní akci na Zámku Pardubice jen tak neuvidí. Akce je ve středu 3. srpna od 14 hodin. A nejde jen o střílení z pernštejnských kanonů. Ale i ukázky práce platnéře a mečíře. Povídání o palných zbraních s ukázkou střelby. Děti si vyzkouší dobovou zbroj. Následuje divadelní představení, při kterém bude přítomen i sám Fanfán Tulipán s papouškem. Příchozí v historickém ustrojení nebo v současném oděvu potěší oko účastníků. Přidávám fotografie z roku 2020 a 2021. Jaroslav Černý

Zde oficiální pozvánka Východočeského muzea Pardubice s dalšími zajímavými informacemi.

Střílení z pernštejnských kanonů letos připomene Vratislava z Pernštejna

Dvě mohutné repliky pernštejnských varhanových děl na zámeckých valech připomínají slavnou éru Pernštejnů a jimi postavené unikátní opevnění pardubického zámku. Jejich historii připomene Východočeské muzeum v Pardubicích ve středu 3. srpna vojensko-historickou akcí Střílení u pernštejnských kanonů. Program začíná ve 14 hodin v zámeckém parkánu, vstup je zdarma.

„Malí i velcí návštěvníci si prohlédnou ukázky práce platnéře a mečíře s možností obléknout si pod odborným dohledem ochrannou zbroj. Vezmou si také do ruky palné zbraně z 16. století a podívají se, jak vznikají kožené výrobky. Děti si vyrobí vějíř, meč nebo vlastní praporec. Pro statečné rytíře je připravena opičí dráha,“ zve ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Novinkou je letos kovářská dílna a ukázky sov a dravých ptáků.

Velké nádvoří zaplní šermířská skupina Abbaca. „V 16:15 zahrají představení nazvané Lorinka, příběh podnikavého pirátského kapitána a jeho oblíbeného papouška, který provede velké i malé diváky jedním ze svých dobrodružství,“ upozorňuje ředitel. V 17:15 návštěvníky čeká Fanfán Tulipán, veselý příběh mladíka Fanfána o tom, jak přišel ke svému tulipánu a stal se vojákem Akvitánského královského pluku.

Střílení z děl, pušek i pistolí

V 18 hodin se program přesune k zámeckým kanonům na valech. Puškař Miloš Skrbek předvede vývoj palných zbraní se střeleckými ukázkami a na závěr se návštěvníci dočkají salvy z pernštejnských kanonů na počest 440. výročí od úmrtí Vratislava z Pernštejna. V akci návštěvníci uvidí zbraně, které se na zámku v minulosti opravdu používaly, a dozví se zajímavosti o impozantní artilerii mocných Pernštejnů.

Salva na počest Vratislava

„Přijďte v oděvu současném nebo v kroji historickém a máte-li doma ručnici či pistoli doutnákovou, kolečkovou, křesadlovou aneb perkusní, vezměte ji s sebou. Vystřelíme salvu na počest 440 let od úmrtí pana Vratislava z Pernštejna,“ vyzývá k účasti jeden z organizátorů, historik a správce sbírky zbraní Východočeského muzea Jan Tetřev. Střelci se ovšem musí předem nahlásit na e-mail tetrev@vcm.cz.

Pernštejnové na Pardubicích disponovali výzbrojí pro víc než tisíc mužů. Součástí jejich ohromné zbrojnice bylo také impozantní dělostřelectvo. Na zámku bylo v roce 1560 celkem 83 dělových hlavní, které byly namontovány na 39 lafetách. Impozantní artilerie na valech měla zřejmě především ukázat moc pánů z Pernštejna a jejich připravenost hájit jejich ohromný majetek.