Památka UNESCO. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě (často zkráceně, dle původního zasvěcení, jen katedrála svatého Víta či svatovítská katedrála)

Chrám sv. Víta, nejvýznamnější česká sakrální stavba, se nachází uprostřed areálu Pražského hradu na třetím nádvoří. V katedrále se kromě bohoslužeb konaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Stavba dominanty Pražského hradu byla započata v roce 1344 (Karel IV.) a dokončena 1929. Pře o vlastnictví katedrály dle dohody ze dne 24. 5. 2010, na jejímž základě se církev a stát starají společně. Provozovatelem je Správa Pražského hradu a vstup do katedrály je zpoplatněn. Je dobré připomenout, že na stejném místě stávala předrománská rotunda (925 - kníže Václav), která byla po roce 1060 (na popud knížete Spytihněva) nahrazena trojlodní basilikou se dvěma věžemi. Stavba prvního katedrálního chrámu v Čechách, sv.Víta, byla započata v roce 1344 (Karel IV.) a dokončena 1929. Na její stavbě se podíleli Matyáš z Arrasu a později Petr Parléř. V podzemí chrámu je královská hrobka. Gotická katedrála je typem kostela, jenž má ochoz s věncem kaplí, které uzavírají chrámovou loď takovým způsobem, že hlavní oltář je uprostřed a dá se obejít zezadu, podél kaplí. U nás jsou takovéto katedrály ještě chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, chrám Panny Marie v Sedlci a chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.

Fotografie z katedrály dokazují čistotu gotiky a krásnou výzdobu chrámu. Z celého prostoru na vás dýchne neuvěřitelný um tehdejších architektů a zručnost jejich dělníků, která přetrvala věky. Není mnoho klenotů takovéto kvality v Čechách.

Jaroslav Černý