Skutečský kostel patří mezi nejvýznamnější gotické stavby na Chrudimsku. Geneze stavby kostela není zcela jasná, nejdříve - zřejmě před polovinou 14. století - byla postavena loď, do jejíhož severozápadního rohu byla pravděpodobně vložena věž. Loď byla původně podstatně nižší než dnes a byla osvětlena menšími okny. Současný presbytář byl pravděpodobně postaven až kolem roku 1400.

Vojáci běželi po stopách Alfréda Bartoše a Silver A. Trasa končila na Památníku Zámeček, snímek z expozice.
80 let od tragédie Ležáky: Vojáci běželi po stopách Alfréda Bartoše a Silver A

V minulosti byl kostel několikrát poškozen požárem. 22. února 1850 zapálil blesk při bouřce velikou věž. Při hašení se z ní podařilo zachránit zvony, ale věž s hodinami byla zničena. Roku 1851 byla věž obnovena do dnešní podoby.

Oltář je novogotický, nad ním je zavěšen obraz Nanebevzetí Panny Marie. 

Dřípatka horská není nápadná na první pohled.
FOTOGALERIE: Zázraky přírody na Hlinecku. Dřípatka horská je výjimečná

V pamětní knize děkanství se píše o zřízení oltáře Panny Marie: 

Přičinou k jeho postavení byla smutná událost z roku 1647. Od dávných časů byl v horním farářově pokoji zavěšen nade dveřmi velký obraz Marie Panny. Když za posledního faráře Pavla Theophila Proxi jeho kaplan z chrudimského františkánského kláštera Pavel Kročai, rodilý Maďar, jednou v sobotu podnapilý domů přišel a s nabitými pistolemi, které s sebou bráti obyčej měl, do pokoje farářova vstoupil, pravil k faráři, že ač opilý, prst na zmíněném obraze prostřelí, což také učinil a skutečně prst kulkou prostřelil, kdo však popíše jeho úžas, když druhého dne pravou ruku uschlou, ano mrtvou měl a do kláštera se odebrati musel. Tam dáno mu vnuknutí, by v kostele Mariánském u oltáře její cti zasvěceného nekrvavou oběť mše sv. sloužiti nechal, sám pak Marii Pannu horlivou modlitbou odprositi se snažil. A hle, ruka nabyla opětné vlády a zdraví. 

Děkan Matheides, aby onen obraz proslavil, vystavěl v chrámu Páně oltář, zavěsiv na něj zmíněný obraz, dříve raněný prst prstenem opatřit nechal. Jelikož se při oltáři tomto, tj. na orodování Panny Marie, zázraky děly, zavěšovali povděční a jejím orodováním uzdravení stříbné symboly svého uzdravení.