Prázdninová vycházka za chrudimskou přírodou ve městě i mimo něj se opět po roce uskutečnila pod vedením zdejšího přírodovědce Romana Hellingera.

Ještě před začátkem padl zájemcům o přírodu do zorného pole čmelák. „Zdobil“ botu ve výloze obchodu na Resselově náměstí, kolem nějž krouží v tomto období mnoho párů rorýsů obecných a hlavně havranů polních. Chrudim - přesněji Městský park a ulice Víta Nejedlého - totiž hostí nejpočetnější havraní hnízdiště v ČR, přesněji dle letošního sčítání jde o 643 párů.

Šestičlenná skupinka se nejprve vydala na Ptačí ostrovy, kde donedávna probíhalo přebudovávání této přírodní památky. V jejím středu nově trouchniví shluk nařezaných kmenů. „Mají sloužit jako ráj pro brouky, ale takto krátká polena nejsou příliš přínosná pro zamýšlený cíl,“ poznamenal pro Chrudimský deník Roman Hellinger.

Následnou cestu podél železniční tratě i Chrudimky k nedaleké přírodní rezervaci Habrov a zpět účastníkům zpestřil nespočet kvetoucích rostlin a především kolem nich poletující pestrobarevní motýli vícero druhů okáčů, baboček či perleťovec stříbropásek.

Třešňový sad na Habrově, toho času obnovovaný, se stal pomyslným cílem vycházky. Třešně zrají na červencovém sluníčku rychle, přesto jeho plody ještě přišly k chuti i sobotní výpravě. Nezbývá se těšit na další rok.

Vlastimil Hloupý