Vznikl původně jako speciální příprava určená výhradně pro některé armádní specialisty. Dnes je však tento tříúrovňový výcvik rozšířen mezi všechny armádní specializace. Řeč je o výcviku SERE, jehož anglickou zkratku tvoří počáteční písmena slov Survival, Escape/Evasion, Resistance a Extraction. To v češtině znamená přežití, útěk/vyhýbání se zajetí, odolávání v zajetí a vyzvednutí.

„Voják si během SERE osvojuje procedury, postupy a techniky tak, aby například v případě zajetí, oddělení od jednotky či osamoceném působení na území nepřítele dokázal nejen přežít, ale také aktivně spolupracovat na své záchraně,“ přibližuje podstatu výcviku nadrotmistr Ondřej M. ze 141. zásobovacího praporu. Jako instruktor SERE organizuje tento výcvik pro vojáky už několik let.

Nabyté znalosti a dovednosti průběžně vojáci z logistického pluku pravidelně zdokonalují a prověřují v různých podmínkách během všech čtyř ročních období. Učí se, jak přežít ve volné přírodě a využít při tom nouzovou výbavu, jak se vyhnout případnému zajetí a dodržovat protisledovací opatření. Současně se cvičí v použití záchranných signálů, orientaci v neznámém terénu a získávají schopnost psychicky odolávat fyzickému násilí ze strany nepřítele.

Deštivé dny viděli i návštěvníci Jiráskova divadla v České Lípě.
Richard Krajčo a David Švehlík zazáří jako Denny a Joey v Heřmanově Městci

„Vojáci jsou k boji i sebeobraně vycvičeni, ale musí si také uvědomit, že v těchto situacích je velmi důležitá psychická odolnost a udržení si pozitivní motivace. Nevzdat to a snažit se zaměstnat mysl vědomím, že na jejich záchraně se pracuje,“ doplňuje další podrobnosti o tomto výcviku nadrotmistr Ondřej M.

Při výcviku SERE se vojáci naučí také mnoho praktických věcí. Osvojí si techniky a provedení maskování či stavbu provizorních přístřešků. Nebo jak vyrobit louče a připravit signální ohně. Instruktoři jim ukáží, jak si v polních podmínkách desinfikovat vodu a připravit stravu, ale také jak si poradit v případě zranění a jak poskytnout improvizovanou první pomoc s využitím přírodních zdrojů. To vše si vojáci během tohoto výcviku několikrát vyzkouší, aby si tyto dovednosti procvičili a osvojili.

Na letošní rok mají instruktoři oddělení bojové přípravy 14. pluku logistické podpory rozplánován výcvik SERE úrovně „A“ a „B“ v pravidelných intervalech tak, aby mohli vycvičit nováčky a pokryli také potřebu na prodloužení platnosti či obnovu osvědčení. Školit budou nejen vojáky z vlastních jednotek pluku, ale nabízí tuto možnost i vojákům z ostatních útvarů a zařízení armády.

Helena Řebíčková