Dvě soboty měla veřejnost možnost v omezeném počtu navštívit oboru Úherčice s laskavým svolením jejího správce Romana Mádla a s určeným průvodcem ze Spolku přátel Heřmanova Městce (SPHM).

Na čtyřicet zájemců se rozdělilo do malých skupin a do různých časových oken, aby neplašilo zdejší vysokou zvěř: jeleny milu, siky, muflony a daňky. Ti žijí na ploše 56 hektarů v oboře, jež vznikla v roce 2003.

Jarmark ve Skutči.
FOTO: Jarmark ve Skutči se vydařil. Hrála hudba, hřálo slunce, lidé se bavili

Ještě počátkem minulého století stáli jeleni milu na pokraji vyhynutí. V jejich čínské domovině zmizeli z divoké přírody už kolem roku 200 n. l., ale přežívali v pekingském císařském parku Nau-Hai-Tsue do konce 19. století. Tamější zbylé kusy zahubila povodeň a následné boxerské povstání.

Naštěstí mezitím čínští císaři věnovali evropským dvorům několik kusů a z posledních 18 „evropských“ milu povstali všichni současní. Takovou vzácnost ukrývá úherčická obora pod LS Nasavrky.

Vlastimil Hloupý, člen SPHM

Zdroj: Zuzana O.