Návštěvníci měli možnost prohlédnout si výstavu fotografií, seznámit se s historií Centra, děti mohly tvořit i sportovat. Vrcholem odpoledne bylo společné tvoření sochy kozy Amálky a následné vystoupení známé kapely Mixle v piksle. Atmosféra byla uvolněná a přátelská.
Centrum pro předškoláky vzniklo díky společnému projektu organizací Amalthea z.s. a Člověk v tísni. Podporuje děti, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a které nechodí do mateřské školy. Děti ho mohou navštěvovat denně od 8 do 12 hodin.

Centrum vzniklo v září roku 2013, kdy přivítalo své první děti. Tehdy jich bylo 6, letos jich je 36. Celkem za dobu existence Amálky bylo podpořeno 175 dětí ze 133 rodin; 22 dětí bylo z Ukrajiny. V tomto školním roce nastoupili první absolventi Centra na střední školu.

Cílem Centra Amálka bylo a je rozvíjet děti, objevovat jejich potenciál a připravovat je na vstup do kolektivu v běžné mateřské škole. Pozornost zaměřujeme i na rodiče dětí. Ukazujeme jim, jak mohou s dětmi doma pracovat i to, jak je možné řešit konkrétní situace ve výchově.

„Školka Amálka“, jak jí děti říkají, měla v úterý 19. září narozeninovou oslavu, na kterou jsme pozvali děti, rodiče i zástupce města, škol a dalších spolupracujících organizací.„Školka Amálka“, jak jí děti říkají, měla v úterý 19. září narozeninovou oslavu, na kterou jsme pozvali děti, rodiče i zástupce města, škol a dalších spolupracujících organizací.Zdroj: Amalthea Chrudim

Snažíme se rodiče motivovat k tomu, aby zapsali své dítě do mateřské školy, pomáháme jim s výběrem a mnohdy je doprovázíme i k zápisu. Jde nám o to, abychom dítěti, rodičům i pedagogům maximálně usnadnili vstup dítěte do nového prostředí.

Kvalitní předškolní vzdělávání dětí, které nejsou doma dostatečně rozvíjeny a podporovány, je totiž klíčové pro jejich další úspěch na základní škole.
Vnímáme, že toto téma nyní rezonuje i širší veřejností, a to mimo jiné i díky Platformě pro včasnou péči, jejíž jsme členy. Platforma sdružuje cca 50 organizací, včetně té naší, které podporují rodiny s dětmi napříč republikou.

Máme radost, že i v Chrudimi máme platformu, kde se setkávají aktéři předškolního vzdělávání (zástupci mateřských škol, oddělení školství, sociálního odboru, neziskových organizací a pedagogicko-psychologické poradny). Na pravidelných setkáních, která pořádáme, se věnujeme aktuálním tématům v oblasti předškolního vzdělávání.

Děkujeme všem, kteří s námi přišli slavit. Děkujeme všem podporovatelům Centra pro předškoláky Amálka.

A na závěr popřejme dětem, které vyrůstají ve znevýhodněném prostředí, aby jejich karty nebyly předem rozdané a aby potkaly ve školce a ve škole vlídné učitelky a učitele, kteří objeví jejich potenciál a budou je motivovat ke vzdělávání.

Hana Kadlecová, Amalthea