Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého najdete v Radlíně nedaleko Heřmanova Městce. Ve farní kronice se k ní uvádí: „17. srpna 1884 byla v Radlíně posvěcena nová socha sv. Jana Nepomuckého, zaopatřená nákladem malé obce radlínské, za velikého účastenství věřících od Josefa F. Kršky, biskupského vikáře a děkana ze Skučství.“ Na zadní straně podstavce se dozvíte, že sochu zhotovil Slaude v Pardubicích.

Jan Nepomucký byl generální vikář pražského arcibiskupa. Na sklonku 14. století hájil práva církve proti králi Václavu IV. Během výslechu byl umučen a jeho tělo bylo vhozeno do Vltavy. Svatořečen byl v roce 1729. Zobrazován je v kněžské rochetě, v ruce drží krucifix, případně ještě palmovou ratolest.

Jana Dvořáková