Více než dva roky byly rytířské sály pardubického zámku kvůli rekonstrukci uzavřeny. Vojtěchův sál, Mázhaus a Sloupový sál se před několika týdny opět otevřely a veřejnost může spatřit mimořádné renesanční nástěnné malby, které svým rozsahem a dochováním nemají ve střední Evropě obdobu.

Zdroj: Youtube

Návštěvníci spatří rozsáhlý obraz Zákon a Milost v Mázhausu, biblický výjev Samson a Dalila a také poloakt Fortuna Volubilis ve Vojtěchově sále, který je považovaný za první akt v dějinách českého malířství.

Součástí komentované prohlídky je také návštěva kaple Tří králů a představení nejvýraznějších pánů z Pernštejna. Stranou nezůstane ani stavební vývoj zámku. Prohlídky vycházejí ze zámecké pokladny každou celou hodinu (první v 10 a poslední v 17 hodin). Zámek je otevřen denně kromě pondělí. 

Kateřina Procházková Skůpová