Během války jsem několikrát vycestovala na území Ukrajiny. Každá výprava mě obohatila. Charitní práce spojená s dobrovolnictvím dala mému životu širší rozměr a stal se více smysluplným.

Drohobyč a Lvov – 15. 5. 2022 – 5. mise během konfliktu.

Pomoc na území Ukrajiny je cílená a stále lépe organizovaná. Tentokrát jsme zavítali do Drohobyče a prostřednictvím místní Charity jsme převezli pacienty do ČR, kteří by jinak zůstali ve svojí zemi bez potřebné zdravotní péče. Civilním autem s námi ze Lvova odcestovala matka s miminkem a dalšími dvěma dětmi z Krasnohorivky z Doněcké oblasti, kteří měli za sebou náročnou cestu z východu země. Zároveň jsme předali materiální pomoc do humanitárního skladu Červeného kříže v témže městě.

Vojáci běželi po stopách Alfréda Bartoše a Silver A. Trasa končila na Památníku Zámeček, snímek z expozice.
80 let od tragédie Ležáky: Vojáci běželi po stopách Alfréda Bartoše a Silver A

Válka vzala mnohým lidem domovy, příbuzné, přátele. Nevzala jim však naději. Ukrajina krvácí… Někteří z nás mohou a chtějí pomoci. Tak to, prosím, udělejme! Sbírku odvezou trvalí jáhni z Královehradecké diecéze a zaměstnanci Oblastní charity Pardubice Markéta Vašková a Vojtěch Gottwald 27. 5. 2022 přímo do místních ukrajinských Charit a neziskových organizací, které zajistí předání pomoci.

Uprázdněnými automobily do České republiky budeme evakuovat opět ty nejpotřebnější. Sbírku můžete podpořit také darem na sbírkový účet: 1234512345/5500, VS 32, zpráva pro příjemce: pomoc na Ukrajině. Upřímnou výpověď vnitřně vysídlených, můžete zhlédnout na facebookové stránce Charity sambirsko drohobyčské eparchie.

Silné sdělení v závěru videa: „Celá Evropa je ochotná nás přijmout, ale my chceme domů, chceme vybudovat znovu svůj dům, domov, svoji zemi.“

Markéta Vašková