V sobotu 28. května se v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem uskuteční tradiční Den starokladrubského koně. Bohatě komponovaný program je v letošním roce zároveň oslavou 30. výročí založení Národního hřebčína Kladruby nad Labem, který byl v roce 1992 vyčleněn z tehdejších státních plemenářských podniků. K tomu je již 20 let hřebčín v Kladrubech nad Labem spolu s kmenovým stádem starokladrubských běloušů národní kulturní památkou.

II. kolo Hasičské Pernštejn ligy ve Svinčanech.
FOTO: Druhému kolu hasičské ligy dominovaly týmy ze Zbožnova. Gratulujeme!

V rámci Dne starokladrubského koně bude pro širokou veřejnost připravena řada vystoupení a prezentací. Hlavní program na nádvoří kladrubského hřebčína začíná ve 13 hodin, obsahuje 14 vystoupení, do kterých bude zapojeno téměř jedno sto koní a bezmála 30 kočárů. Prezentovány budou ukázky zápřeže, mj. slavnostní zápřež císařského šestispřeží, kočárový rej, uherská pošta, voltiž nebo předvedení stáda starokladrubských bílých klisen s hříbaty. Nebudou chybět ani vystoupení hostů ze zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově s ukázkami čtverylky v podání chladnokrevných hřebců, nebo pushballu (koňského fotbalu) v provedení studentů Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Představí se také koně ze zemského chovu – jezdecké stáje Maneo.

Jedinečná bude ukázka 20 dvojspřeží prezentována symbolicky k připomenutí 20 let od prohlášení kladrubského hřebčína národní kulturní památkou.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
FOTO: Prostřelil Marii prst a ruka mu zchromla. Děly se ve Skutči zázraky?

Brány hřebčína se otevírají již v 10 hodin. V rámci doprovodného programu bude zpřístupněna císařská jízdárna s prezentací historického kočáru typu landauer a do 12 hodin bude umožněn návštěvníkům volný vstup do vybraných stájí hřebčína.

Program na nádvoří hřebčína započne již v 11 hodin půlhodinovou chovatelskou ukázkou starokladrubských koní.

Den starokladrubského koně bude po skončení hlavního programu na nádvoří pokračovat v 18 hodin v kostele sv. Václava a Leopolda koncertem na španělskou kytaru. Na koncert pak navážou večerní komentované prohlídky zámeckých interiérů a kaple Povýšení sv. Kříže v rámci celorepublikové Muzejní noci, která bude probíhat od 19 do 23 hodin.

Text: Národní hřebčín Kladruby nad Labem