První zmínka o této obci pochází z roku 1349 a souvisí s původním novogotickým kostelem. Byl vybudován v místě, kudy procházela důležitá obchodní stezka do severovýchodních Čech. Zároveň to také byla spojka mezi zemskými stezkami Trstenickou a Libickou. O důležitosti stezky a zdejšího kostela sv. Matouše vypovídá i to, že ve 14. století sem vybral kněze sám Karel IV. Kostel byl do dnešní podoby přestavěn v letech 1880 až 1884. Návrší s kostelem a hřbitovem je důstojnou dominantou obce dodnes. Tipovat můžete také v naší nevýherní anketě.

Odpověď na hádanku z 6. dubna: Politička, jejíž fotografii z dětství jsme otiskli, je náměstkyně hejtmana Pardubického kraje a zároveň starostka obce Řečany nad Labem Michaela Matoušková. Fotografie vyšla v knize Řečany nad Labem a Labětín kdysi a dnes.