V roce 1909 vyprojektoval na objednávku tuto secesní vilu chrudimský stavitel Josef Král. Stavebníkem vily byl MUDr. Robert Musil (1862-1941), významná chrudimská osobnost. V letech 1892-1924 byl primářem chrudimské všeobecné veřejné nemocnice, soudním znalcem v oboru lékařství a externím učitelem na chrudimské hospodářské a hospodyňské škole. Co je v této vile dnes?

Hlasujte v nevýherní anketě, můžete vybírat ze tří variant.