Posláním ankety Dobrovolní hasiči roku je propagovat celospolečenský přínos dobrovolných hasičů široké veřejnosti prostřednictvím již provedených zásahů a preventivní činnosti. V kategorii sborů jsou oceňovány společenské, kulturní, sportovní a zejména preventivně výchovné činnosti. Hlavním symbolem ocenění, které získávají finalisté na prvních místech, je skleněná zásahová helma ve skutečné velikosti, která je dílem českých sklářů.

Hasičský sbor České hasičské jednoty Hlinsko se do ankety přihlásil se svojí akcí „Dětský tábor s prvky preventivně výchovné činnosti“. Tábor se konal v loňském roce na táborové základně ve Svratouchu. Kromě velkého množství celotáborových her a aktivit se děti během celého týdne seznamovaly s náplní práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

Jelikož byl kladen důraz na preventivně výchovnou činnost, děti se naučily základy první pomoci, základy požární prevence v přírodě či získali představu o prostředcích improvizované ochrany osob. V dlouhodobém konceptu se ČHJ Hlinsko snaží o to, aby byly děti hravou formou připraveny na příhody, které život přináší, aby byly schopné týmové spolupráce a v duchu hesla „Bližnímu ku pomoci“ stály vždy nablízku lidem ve svém okolí.

Zmiňovanou akci hlinečtí hasiči přihlásili do ankety Dobrovolní hasiči roku a uspěli. V rámci 13. ročníku ankety byli nejdříve vybráni odbornou porotou mezi finalisty, následně o výsledném pořadí svým hlasováním rozhodovala veřejnost. S počtem 1633 zaslaných hlasů se umístili na 1. místě v kategorii hasičských sborů v oblasti východ Čech a získali tak titul „Hasičský sbor roku 2023“. Zasloužené ocenění v podobě finančních i věcných cen si převzali z rukou představitelů profesionálních i dobrovolných hasičů, partnerů ankety a dalších čestných hostů v jejichž čele byl patron ankety Ondřej Vetchý.

Závěrem hasiči děkují všem, kteří pro ně v anketě hlasovali a přispěli tak k jejich úspěchu.