SDH Topol dodnes vlastní tuto historickou autostříkačku a i přes její věk 96 let je stále funkční. V minulém roce se podařilo, aby historická autostříkačka hasičů z Topole poprvé dorazila do Ležáků a zúčastnila se akce 80 let Heydrichiády v Pardubickém kraji. Tedy přesně na den po 80. letech, kdy osadu Ležáky stihl tragický osud.

Historickou autostříkačku tak mohli shlédnout nejen návštěvníci akce, ale také poslední žijící svědek z této osady paní Jarmila Doležalová rozená Stulíková.

Poděkování za připomenutí tragických událostí patří pořadatelům této pietní akce Pardubickému kraji v čele s hejtmanem Pardubického kraje Martinu Netolickému a řediteli Památníku Ležáky Eduardu Stehlíkovi.

Kronikář OSH Chrudim Bohouš Kosina