Mladí hasiči zde zápolili v jediné disciplíně, a to v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami. Navzdory chladnému počasí dorazilo do Hlinska téměř 300 dětí z 37 sborů, které byly dle věku rozděleni do šesti kategorií. Jednalo se tak o početně nejsilnější ročník v celé historii soutěže. Pozdravit soutěžící a popřát jim hodně zdaru přišli starosta města Hlinska Miroslav Krčil a předseda kontrolního výboru Pardubického kraje Miloš Akerman.

Mnohaleté zkušenosti hlineckého sboru s pořádáním soutěží přispěly k hladkému průběhu soutěže, a i přes rekordní počet závodníků zvládli pořadatelé dokončit akci tak, aby se účastníci mohli včas dostat domů. Na stupeň nejvyšší vystoupali v jednotlivých kategoriích: Matyáš Novotný z Krouny (mladší přípravka), Markéta Janíčková ze Syrovic (starší přípravka), Karina Mykytyuk ze Starého Kolína (mladší dívky), Pavel Bílek z Uhlířských Janovic (mladší chlapci), Anna Bendová z Komárova (starší dívky) a Lukáš Flégr ze Skutče (starší chlapci).

Pořadatelé tímto děkují všem, kteří se podíleli na přípravě i zdárném průběhu soutěže a především závodníkům a jejich vedoucím za účast, neboť neváhali přijet i ze vzdálených míst republiky.

Mgr. Milan Jindřichovský, starosta sboru ČHJ Hlinsko