Raškovické lomy byly od 15. století známé výrobou nejlepších mlýnských kamenů v Čechách, než byly náhle zatopeny spodní vodou. Ke zdejšímu zatopenému lomu se váže pověst. Lomy již v té době byly zatopené, kámen se netěžil, lidé se živili převážně zemědělstvím. Lidé tehdy museli hodit na tvrdou robotu. Správce, který na ně dohlížel, byl zlý člověk a lidi trápil.

Jednoho dusného večera se spustila děsivá bouře. V té době jel od Chrudimi do Raškovic kočár se zlým správcem. Kočí navrhl, aby v Raškovicích na některém statku bouři přečkali, správce ale poručil jet dál. Náhle osvítil nebe mocný blesk, koně se polekali, uhnuli z cesty a řítili se rovnou k zatopenému lomu. Koně se i s kočárem zřítili ze strmé skály do vody. Kočí stihl seskočit a volal po pomoc. Pana správce, koní ani kočáru se už v temné vodě nikdy nikdo nedopátral, jako by jáma, do které spadli, neměla dna. Dostala proto název Bezedná. Říká se, že v den tragédie bývá za jasného poledne uprostřed jámy viditelná kočárová oj.

Místo samotné je dobře dosažitelné po pohodlné cestě od rozhledny Barborka, po přibližně dvou stech metrech od rozhledny stačí zabočit doleva. Bezedná jáma je plná temné vody, obklopená skálou a je děsivá i dnes.


čtenářka z Heřmanova Městce