Začátek masopustu je každý rok stejný - 7. ledna, ale jeho konec se odvíjí od data Velikonoc. Musí totiž skončit do začátku předvelikonočního půstu - letos tedy do 16. února.

Na závěr masopustu se pak konaly a na Hlinecku konají dosud obchůzky masek.

Jejich průběh, podoba masek a funkce zůstaly shodné s popisy dochovanými z přelomu 19. a 20. století. Každá maska má po desetiletí ustálenu podobu a funkci. Dělí se do dvou skupin: masky červené též pěkné a masky černé též šeredné. Do kostýmů skupiny červených masek se oblékají pouze svobodní muži, za masky tzv. černé se mohou převlékat ženatí muži. V jednotlivých vesnicích se kostýmy masek v detailech liší. Obchůzky ve všech vesnicích mají ustálený průběh. Když masky obejdou celou vesnici, vše končí obyčejem nazvaným porážení kobyly.

Vesnické masopustní obchůzky a s nimi spojené masky na Hlinecku byly v roce 2010 zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO.

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci je letošní masopustní program na Veselém Kopci zrušen. Pojďme ve fotogalerii zavzpomínat na masopustní průvod, který skanzenem procházel v roce 2019. 

Muzeum v přírodě Vysočina