Díky zrušení plošného podpovrchového odvodnění melioračním drenážním systémem, revitalizaci potoka a vytvoření mnoha tůní lokalitu postupně osídluje celé spektrum vzácných druhů živočichů i rostlin vázaných na mokřadní prostředí.

Do historické památky centra se budou investovat miliony.
Vana kašny na chrudimském náměstí dosloužila. A to i vinou vandalů

Zastihnout tu lze i žábu kuňku ohnivou a čolka velkého, tedy druhy, pro které zde byla v minulosti vymezena Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000. „Kolik žab uvidíme a uslyšíme bude hodně záležet na venkovní teplotě, letošní duben je počasí opravdu aprílové a tak se nechme překvapit,“ konstatuje Vlastimil Peřina, vedoucí Správy CHKO.

Sraz účastníků vycházky bude v 17 hodin na parkovišti školícího centra Policie ČR v Kochánovicích.

Vlastimil Peřina