Na plotě školky byly totiž informace o knihách z nakladatelství Advent-Orion, které působí na pozitivní emoce dětí a tím i na jejich charakter. Na den 8.dubna se nejvíce těšily děti, kdy dorazil na vyhodnocení aktivity dětí s rodiči ředitel Nadačního fondu Lepší život Josef Vavřík a do školky též přišel starosta města Slatiňany Jan Brůžek.

Překvapení pro všechny však bylo, že v ten den probíhala kontrola České školní inspekce celého provozu školky a naplňování ŠVP při výchově dětí. V herně tedy na nás čekala již i inspektorka Milena Pokorná, aby tak i vnímala práci učitelského sboru při působení na výchovu děti v oblasti jejich charakteru. Věříme, že ji potěšila i společná písnička Kniha je náš dobrý kamarád, protože si ji také notovala.

Poté následoval standartní příběh o tom jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu koiuzelnou knihu, která změnila celý jeho život, a děti se dozvěděly, že každá kniha, kterou s rodiči čtou, a má v sobě nějaká poučení, tak je kouzelná, a když se budou těmi poučeními řídit, tak se změní i jejich život.

Děti viděly největší knihu, což byl jako test, zda mají ve školce správně velkou hernu. Naštěstí se do herny vešla – byla 6 metrů dlouhá. Jakmile ale spatřily nejmenší knihu, propukl upřímný dětský smích. A nakonec se děti dozvěděly, že si jako odměnu a vzpomínku na tuto čtenářskou aktivitu v MŠ ze školky odnesou svou první kouzelnou knihu Hnědáček a nalezená podkova z nakladatelství Advent-Orion kterou pro MŠ zakoupila prostřednictvím Nadačního fondu Lepší život společnost J.B.Corporation s.r.o.

Když se z příběhu dozvěděly, že je nutné nahlas pozdravit a představit se, měly i děti nyní možnost přijít osobně k paní inspektorce a k panu starostovi, podat jim ruku, pozdravit a představit se. Nesměly ale zapomenou též za knihu poděkovat. A všechny děti to zvládly až na pár výjímek, ale i ty se to brzy naučí. Po závěrečném fotu jsme se zeptali inspektorky ČŠI na její zpětnou vazbu a dojmy z této aktivity. Milena Pokorná sdělila, že zapojení rodiny do takovýchto akcí je velmi důležité a prospěšné, a proto byla touto aktivitou nadšena. Když jsme ale i my viděli, jak se profesionálně staví k dětem a jak s nimi hovořila při předávání knihy, i my jsme museli uznat, že má skvělý vztah k dětem a že byla takovou významnou ozdobou pro jejich vzpomínku

Starosta Jan Brůžek pokyvoval hlavou a nešetřil též slovy uznání. Všichni jsme ale konstatovali, že tato aktivita neproběhla díky nadšenosti ředitelky MŠ Evy Tomiškové a její zástupkyně Terezie Teslyukové a celého jejich učitelského sboru, ale především díky rodičům, že se do této aktivity aktivně zapojili a se svými dětmi četli a společně kreslili obrázky, které zdobily prostor herny.

A na závěr paní ředitelka, než odešla s inspektorkou na další pokračování kontroly, prohlásila – už se těšíme na 3.ročník čtenářské pregramotnosti MAMI, TATI, POJĎME SI ČÍST s novými předškoláky. A my jsme z této MŠ odjížděli s příjemným pocitem, že inspektoři ČŠI jsou lidé, které zajímá nejvíce, jak školky naplňují svoje poslání a jak děti v MŠ prospívají po vzdělávací stránce a po stránce rozvoje jejich charakteru.

Josef Vavřík