Miliony, miliardy lidí produkují nějaké myšlenky, emoce, pocity. Jsou to energie a bývají různě veliké. Např. emoce mají určitou sílu, převeďme si to do fyziky. Tedy emoce-síla má velikost, tudíž i směr a barvu a mají určitý program (nejistotu, lásku, odmítání atd.) a vyvolávají reakce. Tomu odpovídá 1. a 2. Newtonův zákon. Každá skupina lidí (tj. stát) žije v určitém politickém systému a podle toho převládá momentální myšlení, které „produkuje“ určitou emoci. Tato velká společná energie vytváří podhoubí, které přitahuje patřičné viry, cítící se v tomto programu dobře (akce-reakce).

Proti těmto virům a nemocem potřebujeme spolehlivý imunitní systém v těle. Jsme příliš zvyklí na očkování, na léky, spoléháme na lékaře. A přitom jsme schopni si imunitu vytvořit sami. Každý jedinec je odpovědný za své zdraví. Nevím, zda můžu vytvořit rovnátko mezi láskou a morálkou. Spíš ne, ale tyto hodnoty mají k sobě blízko. Podle zkušeností je láska ta pravá imunita, před kterou žádný vir neobstojí. Ale co to je láska?! Aspoň které vlastnosti ji podporují: víra v sebe, čestnost, podpora, kamarádství, poctivost, schopnost rozvoje, otevřenost atd. Nedá se to stručně specifikovat.

Ekopohádka.
Ekopohádek letos sehrály přes tisícovku

Tak jak? Podle mých zkušeností každý máme v sobě skrytá zranění, nevhodné vzorce myšlení. O některých víme, o některých nevíme a těch je víc. Tyto energie máme každý v těle a vibrují tam. Říkejme tomu podvědomí. A tyto nás občas či pravidelně stahují do nepříjemných životních situací.

Proč je stále trpíme? Společnost nás neučí o sebepoznání. Proč zdravotnictví nemluví o spojení psychologie a fyzikálních zákonů. V mozku je návod, ale výkonné energie jsou v těle. Za každou nemocí či karambolem je nevhodné myšlení. Buď jsme je zdědili přes genetiku či nechtě nám je předali výchovou rodiče a společnost. Někdo to svádí na politiky, někdo na Boha, jiný na souseda, partnera apod.

Každý z nás si má rozhodovat o svém životě, každý má odpovědnost za sebe. Každý z nás se může podívat do svého podvědomí, postavit se chybným vzorcům myšlení, najít potlačená zranění a vyléčit si je. K tomu nám pomáhají emoční metody psychologie. Metody, které respektují i fyzikální zákony a principy v našich tělech. Jsou to jednoduchá řešení, ale chtějí odvahu podívat se na sebe pravdivě a přiznat si. Odměnou bude zdravá psychika a zdravé tělo.

Běh pro Vojenský fond solidarity.
Výsadkáři běželi pro Vojenský fond solidarity

Sportovci vědí, jak jim pohyb dělá dobře, tělo je odolnější a zdatnější. Ale to nestačí, k pohybu otevírejme svá srdce. Zeslabujme vlastnosti, jako jsou např. pýcha, závist, umíněnost, pohodlnost, hamižnost, lhostejnost, tvrdost apod. Např. ptejte se sami sebe, od koho jste tyto vlastnosti odkoukali a proč je vlastně používáte. Toto není teorie, to jsou 25leté zkušenosti z psychoterapií. Máme obrovské rezervy v našich schopnostech. Je to běh na delší trať, ale stojí to za to.

Pomozme sobě a i zdravotnictví. Vlastní aktivita zeslabuje strach,který se mezi lidmi šíří a zeslabuje víru a imunitu.

Jiřina Řeháková