Regionální muzeum v Chrudimi připomíná významné výročí tažení husitských vojsk pod vedením Jana Žižky východními Čechami výstavou s názvem 600+1 rok od tažení Jana Žižky východními Čechami 1421.

Samotnou událost, která zasáhla nejen město, ale i celý region, jsme si připomněli již v loňském roce. Avšak vzhledem k protiepidemickým opatřením byla výstava v původním termínu zrušena a přesunuta na tento rok. Proto jsme zvolili i nevšední název výstavy 600+1 rok.

Muzeum loutkářských kultur.
Muzeum pomáhá: Uprchlíkům nabízí vstup zdarma a ubytovalo dvě maminky s dětmi

Na jaře roku 1421 uspořádali husité velké vojenské tažení východními Čechami, při kterém ovládli podstatnou část tohoto území. Mezi města, která tehdy obsadili a připojili ke svému svazu, patřila také Chrudim.Na výstavě se návštěvníci seznámí nejen s obecným vývojem husitství, ale pochopitelně také především s tím, jakým způsobem zasáhlo a ovlivnilo život v našem regionu. Nechybí ani velmi věrné repliky husitských zbraní vytvořené podle původních předmětů z 15. století. Zcela originální pak budou vystavené hmotné doklady tehdejšího každodenního života a pozůstatky válčení v regionu pocházející z archeologických nálezů.

Výstavu můžete navštívit do 29. května.

Markéta Sodomková