Projekt Klokanovy školky se ve školním roce 2019-2020 zaměřil na vzájemné učení pedagogů mateřských škol po celé České republice. Záměrem bylo vytvoření sítě mateřských škol, které byly centry setkávání a podpory sdílení zkušeností mezi pedagogy. Do projektu se zapojilo již 42 školek ze všech krajů, které se staly Centry kolegiální podpory. Mateřská škola Svatopluka Čecha Chrudim se stala Centrem kolegiální podpory pro Pardubický kraj. Našimi spolupracujícími mateřskými školami byly MŠ Strojařů Chrudim, MŠ Miřetice, MŠ Tuněchody, MŠ Orel, MŠ Chrast, MŠ Slatiňany a MŠ Rabštejnská Lhota.

Zúčastněné mateřské školy získaly možnost setkávání a sdílení zkušeností pedagogů s používáním diagnosticko – intervenčních postupů a pomůcek, inspiraci do výuky, sdílení příkladů dobré praxe, výměnu zkušeností s metodickou pomůckou Klokanův kufr a Klokanovy kapsy i šanci pro vznik a ověření nových pracovních listů navržených přímo mateřskými školami. Vysokou přidanou hodnotou pro všechny přizvané mateřské školy byla možnost podpory a konzultací s metodikem projektu, Mgr. Jiřinou Bednářovou, autorkou řady metodických, diagnostických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky. Zároveň každá MŠ obdržela od realizátora – Lužánky - středisko volného času Brno odborné publikace v hodnotě 1.000,--Kč a didaktické pomůcky v hodnotě 1500,-- Kč.

V průběhu školního roku 2019/2020 byla každý měsíc pořádána setkání – workshopy, jejichž témata Diagnostika I, Hrubá motorika, Jemná motorika, Diagnostika II, Matematika, Řeč I, Řeč II, Prostor a čas, Zrakové vnímání a Zhodnocení vycházela z RVP PV. Za svoji aktivní účast obdrželi zúčastnění pedagogičtí pracovníci z naší MŠ i z MŠ spolupracujících Certifikát o účasti na workshopech, který potvrzuje jejich další profesní sebevzdělávání. Zároveň už během projektu začali všichni zúčastnění uplatňovat získané vědomosti a znalosti v edukaci a při diagnostikování dětí.

Díky účasti v projektu získala naše mateřská škola Svatopluka Čecha technické vybavení (dataprojektor, projekční plátno, fotoaparát), didaktické pomůcky (Klokanův kufr a Klokanovy kapsy), odbornou literaturu, ale také metodické zhodnocení aktivit z workshopů PhDr. Vlastou Šmardovou. Celý projekt byl všestranně velkým přínosem.

Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem, kteří se projektu zúčastnili a přidala jako perličku informaci o tom „Jak klokan ke svému kufru přišel“. Klokan je šikovné zvíře, které umí mnoho věcí. Navíc má výhodu – kapsu – kam si může schovat všechno, co ho zajímá. Třeba úkoly, které ještě neumí a potřebuje se je naučit, než půjde do školy. Jenže těch úkolů bylo zpočátku moc. Pořídil si na ně pro pořádek kufr a ten nosí stále s sebou. Jednotlivé úkoly vytahuje a jeden po druhém je zdolává. Děti, které s Klokanem a jeho Kufrem kamarádí, se krůček po krůčku učí přesně to, co potřebují. Výsledkem může být významný skok v jejich vývoji.

Bc. Ludmila Tůmová, DiS, vedoucí CKP pro Pardubický kraj