Ve středu 14. října proběhlo v prostorách hlineckého střediska FOKUSu Vysočina předávání regionálních cen Křesadlo za dobrovolnickou činnost. Cena vznikla jako reakce na potřebu oceňovat dobrovolníky, kteří se nezištně zapojují do práce prospěšné pro ostatní. „Křesadlo je symbolem vykřesané jiskry lidství. Všem dobrovolníkům patří velké poděkování za to, že pomáhají tam, kde je potřeba. V současné době to je možná třeba více než kdy jindy,“ říká Lucie Truncová koordinátorka dobrovolníků FOKUSu Vysočina v Hlinsku. Deset nominovaných Na cenu bylo letos nominováno deset dobrovolníků: Renáta Gregorová, Jana Málková a Zdena Nováková za Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, Šárka Černá, Marie Pospíšilová a Jan Štorek za Centrum denních služeb Motýl, Anna Plíšková za Domov seniorů Drachtinka, Šárka Štefančíková za FOKUS Vysočina, Jana Pilařová za Mateřské centrum Hlinečánek a Ladislav Obolecký za Městský klub seniorů. Hlavní cenu Křesadlo získala Marie Pospíšilová. Ta tráví svůj volný čas s jednou z klientek CDS Motýl. „Navštěvují spolu třeba kulturně společenské akce. Dobrovolnice se ale také aktivně podílí na přípravách Benefičního plesu CDS Motýl,“ vysvětluje dále koordinátorka. A jaké byly pocity čerstvé držitelky ceny Křesadlo 2020 v regionu Hlinsku? „Chtěla bych především poděkovat CDS Motýl za nominaci na cenu Křesadlo. Moc si tohoto ocenění vážím. Nikdy by mě nenapadlo, že dělám něco tak důležitého.. nebo že to ostatní vidí tak důležitě. Mockrát děkuji,“ říkala po předání Marie Pospíšilová skromně. „Já jsem se k dobrovolnictví dostala přes inzerát FOKUSu Vysočina, i když jsem už dlouho předtím přemýšlela o tom, že zkusím někomu pomoci. Pokud chcete pomáhat ostatním a nevíte jak začít, prostě to zkuste a uvidíte. Existuje totiž spousta možností kde a jak pomáhat,“ poslala vítězka ceny Křesadlo vzkaz dalším lidem, kteří by se také rádi uplatnili jako dobrovolníci. Marie Pospíšilová však nebyla jedinou oceněnou. Cenu města Hlinska získal Ladislav Obolecký za dlouholetou aktivní práci v klubu seniorů, v Občanské komisi města Hlinska a v hasičském sboru Hlinsko. O cenách rozhoduje komise O udělení ceny rozhodovala komise, jejímiž členy byly Magda Křivanová, Jaroslava Zamazalová, Lenka Dusíková, Pavla Šally a Adéla Pleskačová. Dobrovolníkům přišel za jejich činnost poděkovat vedoucí sociálního odboru města Hlinska Martin Vtípil i ředitelka FOKUSu Vysočina Anna Šimonová. „Vzhledem k současným hygienickým opatřením akce nebyla zpřístupněna veřejnosti a samotné předání proběhlo pouze s výherci cen. Ostatním nominovaným jsme ale pochopitelně poděkovali individuálně. Poděkování také patří všem sponzorům, kteří věnovali dárky. Byli jimi Město Hlinsko, MAS Hlinecko a radní Pardubického kraje Pavel Šotola,“ zakončila Lucie Truncová.

FOKUS Vysočina, z. ú.