V podání smyčcového kvarteta ve složení Magdaléna Mašlaňová - housle, Matěj Polášek - housle, Zdeňka Hájková - viola a Petr Mašlaň - violoncello se místní i návštěvníci z širokého okolí zaposlouchali do hudby Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

Koncert byl neskutečně krásný, posluchači odcházeli nadšeni a dojati zároveň. Požitek umocnilo i neotřelé představení skladeb Matějem Poláškem. Hudba našich mistrů stále rezonuje v srdcích nás Čechů a to je radostné!

Hrané prohlídky divadelního spolku Acord ve Státním zámku Slatiňany jsou divácky velmi atraktivní. Nedávno rekonstruovaný zámek a park stojí za to navštívit. Foto: FB Acord
Zámek Slatiňany hostí hrané prohlídky, Vilemína a Franz Josef zvou k návštěvě

Koncert měl benefiční charakter ve prospěch další fáze rekonstrukce Dvakačovické fary, a proto patří velké poděkování úžasnému publiku a třikrát dík A CORDIS QUARTET.

V setkávání se s milými a významnými hosty v Dvakačovicích pokračují. Pozvání na besedu přijal David Vávra - český architekt, herec a spisovatel. Setkání s tímto talentovaným umělcem a inspirativní osobností se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 17 hodin.

Přijďte se s námi potkat a diskutovat o umění, tvorbě a životních hodnotách. A možná přijdou i Šumné stopy. Na viděnou!

Lucie Lohynská