Vokální skupina Nestejskáme si pod vedením pana Jana Stejskala se k nám pravidelně vrací. Název pořadu „Můj rodný kraj“ musí oslovit každého, neboť všichni máme místo, kde žijeme nebo kam se vracíme.

Vypůjčuji si z pozvánky: „Železné hory je kraj rekreantů, ochránců přírody, geologů, rybářů, malířů, fotografů….“ Samozřejmě, přináší to život kolem nás a mnozí se v některé profesi vidíme. Přiblížit nám, že s tímto krajem mají mnoho společného hudebníci, bylo poslání hudebního pořadu. Na pozadí mistrného provedení hudby těchto autorů se nám vybavila krása našeho kraje, možná i konkrétní vzpomínky na nějaké místo, zkrátka každému něco.

Z průvodního slova jsme se dozvěděli nebo si zopakovali, kde působil Zdeněk Fibich nebo Vítězslav Novák, ale také kam se vracel Antonín Dvořák nebo že naším krajem projížděl Bedřich Smetana. A v neposlední řadě mnoho dalších jmen hudebních skladatelů i prostých kantorů, kteří se zasloužili o sběr lidových písní.

Řeka Chrudimka a příroda, kterou protéká, je sama o sobě inspirací. Melodií nebo vyprávěním na pozadí hudby se dá vyjádřit všechno. Ať už to je světoznámá skladba, lidový popěvek, ale také opereta nebo trampská píseň.

Hluboce se skláníme před uměním pana Stejskala, který pořad sestavil a se svým souborem mistrně předvedl. Zazněly zde i jeho současné písně mající vztah k Chrudimsku.

Všichni se jistě shodneme, že svojí hudební a literární tvorbou se nesmazatelně zapisuje do kulturní historie našeho kraje a do povědomí nás všech. Vřelé díky celé vokální skupině za překrásný zážitek – a také za to, že nám uměleckou formou připomněli lásku k rodnému kraji jakožto životní hodnotu, ke které se máme neustále vracet!

Vlastislav Beran