V rámci takových skupin pracují profesionální divadelníci s lidmi s mentálním postižením a dalšími handicapy. Společně vytvářejí představení, která jsou nejen prostředkem terapie sloužícím k integraci lidí s postižením do normálního života, ale i svébytnými a kvalitními uměleckými díly. Na sympozium pak o víkendu 9. – 11. října naváže série workshopů určených nejen pro odbornou veřejnost, ale rovněž pro pracovníky v sociálních službách a pomáhajících profesích. Sympozium je volně přístupné široké veřejnosti, v případě zájmu o workshopy, kde je omezená kapacita, je možné přihlásit se na emailu vladimir.novak@damu.cz.

Břetislav Oliva