Zdá se až neuvěřitelné, jak vše do sebe zapadá. Festival měl být zahajován v hodinách, kdy se naše město bezprostředně potýkalo s povodňovou situací. Druhý koncert se měl konat v zámeckém parku, který je dodnes také uzavřen. Také jsme ale slíbili, že nechceme letošní ročník zrušit úplně a chystáme jeden mimořádný koncert na neděli před heřmanoměsteckou poutí. Jeho veškerý výtěžek měl být věnován jako příspěvek na nákup ochranných zdravotnických pomůcek pro heřmanoměstecký Domov pro seniory. Velmi si vážíme reakce pana ředitele Mazury, který nás ihned po povodni kontaktoval s tím, že teď jsou peníze potřeba jinde a oni, že se s mimořádnou zdravotnickou situací popasují.

Věříme, že k dalším restrikcím nedojde a my vás můžeme srdečně pozvat na mimořádný „festivalový“ koncert v neděli 23. srpna v 17 hodin. Koncert špičkového souboru L´Armonia Terrena pod taktovkou Zdeňka Klaudy symbolicky nazvaný „Per aspera ad astra“ /Přes překážky ke hvězdám/ bychom chtěli symbolicky věnovat všem, kteří pomáhali jak se zvládnutím koronavirové krize, tak i s povodněmi v našem městě. Půjde o koncert benefiční a celý jeho výtěžek bude věnován na transparentní účet zřízený městem Heřmanův Městec na pomoc rodinám postiženým povodní. Chceme i s vaším přispěním zajistit okamžitou pomoc nejvíce postiženým rodinám, kterým voda vzala vše z jejich domovů. Musíme si pomáhat!

Marek Výborný