V současné době tak není vstup na přehradu povolen. Vedení Povodí Labe se rozhodlo, že vzhledem k tomu, že návštěvníci vstupovali svévolně do prostoru hráze bez vědomí pana hrázného, byl přístup z bezpečnostních důvodů zamezen. V současné době až do dovolání platí, že nejsou povoleny ani hromadné exkurze a vodní dílu z důvodu nemožnosti dodržování nastavených hygienických pravidel.

Naštěstí se nestane to, že bude úplně izolována od veřejnosti. Návštěvníci mohou přehradu navštívit pouze na Den otevřených dveří, kdy si mohou turisté přehradu prohlédnout i s výkladem hrázného.

„S ohledem na situaci, která byla vyvolána nouzovým stavem v souvislosti s koronavirem, byla akce Den otevřených dveří naplánována na letošní jaro zrušena. Náhradní termín této akce bude zveřejněn na internetových stránkách Povodí Labe,“ dodává Irena Kvapilová, provozně technický náměstek státního podniku Povodí Labe.