Během interaktivní přednášky Energie – budoucnost lidstva si vyzkoušeli měření radioaktivity okolního prostředí a přenosný radiometr bzučel i v blízkosti lidského těla. „Všichni se navzájem tak trochu ozařujeme,“ komentoval to s nadsázkou Tomáš Hejl z agentury, která besedy pořádá.

Praktické dokazování bylo zpestřením programu, v němž lektor Tyc představil jednotlivé zdroje energie včetně jejich kladů, záporů a způsobu využití a seznámil posluchače s technickými řešeními i ekologickými dopady výroby energie. Diskutovalo se také o možnostech úspor elektřiny nebo o tom, co nedostatek zdrojů a rostoucí spotřeba energie znamená pro budoucnost lidstva. Chlapci a děvčata zároveň využili možnost otevřené diskuze s odborníkem.

Besedy jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již devatenáctým rokem a doposud se jich zúčastnilo téměř 250 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. Lektory přednášek jsou přední čeští odborníci na energetiku. O besedy je velký zájem a vyučující je objednávají opakovaně. Nejvíc oceňují průřezovost obsahu besed, objektivitu a otevřenost lektorů. V anonymním průzkumu, který se uskutečnil v několika desítkách škol v celé ČR, dali všichni dotázání učitelé a učitelky nejvyšší možnou známku vyváženosti výkladu o výhodách a nevýhodách jednotlivých klasických a obnovitelných zdrojů energie a o vlivu výroby elektřiny na životní prostředí. Besedy podle nich mají také velký vliv na zvyšování zájmu mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.

Besedy je možno zdarma objednat na: info@hejlservis.cz