Někteří se dokonce bojí hněvu svých rodičů, hlavně pro své studijní nezdary. Doufáme, že většina z nich zná z různých přednášek a besed existující linku bezpečí (116 111), kde mohou hledat pomoc. Přesto se setkáváme s případy útěků z domova. V tom lepším případě ke kamarádovi, v tom horším neznámo kam. Někdy je situace kolem vysvědčení natolik špatná, že vede až k sebepoškozování.

Rodiče, buďte proto ke svým dětem shovívaví, učí se stejně jako my před lety. Jejich snaha však byla letos ovlivněna vyhlášením nouzového stavu a on-line výukou. Určitě své ratolesti také během školního roku bedlivě sledujete a vnímáte jejich úspěchy i pády, takže by vás jeho konec neměl zaskočit. Přesto bychom vás rádi požádali, abyste se svými dětmi jednali s chladnou hlavou a rozmyslem. Nevzbuzujte v nich strach přijít domů. Přejeme si, aby v tyto dny nepřibývala oznámení o pohřešovaných dětech. Závěrem bychom všem školákům popřáli pohodové prázdniny plné krásných zážitků bez nehod.

por. Mgr. Ondřej Zeman, Krajské ředitelství Policie ČR Pardubického kraje