Před dvaceti lety, přesně 16. ledna 2003, se poprvé otevřely dveře Občanské poradny v budově chrudimské fary a poradna přivítala první klienty. Od té doby ji navštívilo téměř 10 tisíc klientů a bylo položeno bezmála 12 tisíc dotazů. Za tu dobu našli u odborných pracovníků poradny pomoc mnozí obyvatelé, kteří se dostali do složité situace v souvislosti s pracovněprávními vztahy, bydlením anebo se ocitli v dluhové pasti. Poradenství poskytuje také v oblasti sociálních dávek, školství a rodinného či trestního práva. Jedná se v regionu Chrudimska o nezastupitelnou pomoc ve chvíli, kdy se člověk dostane do nepříznivé životní situace.

,,Občanská poradna Oblastní charity Chrudim představuje významnou a stabilní součást sítě poradenských míst v Pardubickém kraji a velmi si vážím jejich profesionálního přístupu ke všem potřebným,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

 Mechová divočina v polovině ledna.
FOTO: Překvapení lednové přírody na Chrudimsku. Ztraceni v mechové divočině

V rámci odborného sociálního poradenství nabízíme také Poradenství pro pečující osoby. Jedná se o terénní formu služby, kdy naše sociální pracovnice přichází přímo do domácností a pomáhají klientům a jejich rodinám s vedením praktických nácviků jak se o svého blízkého postarat, aby mohl zůstat ve svém domácím prostředí. 

„U příležitosti 20. výročí existence Občanské poradny v Chrudimi bych chtěl vyjádřit poděkování všem, kteří se podíleli a podílejí na poskytování služeb veřejnosti v oblasti odborného sociálního poradenství. Chtěl bych ocenit zejména individuální přístup, vstřícnost a empatii vůči klientům občanské poradny. Ostatním organizacím našeho regionu děkuji za spolupráci a za důvěru, se kterou na naši Občanskou poradnu odkazují širokou veřejnost,“ říká ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek.

Dorty Moniky Motyčkové.
FOTOGALERIE: Není koníček jako koníček. Někdo to rád sladké

Občanská poradna od loňského dubna pomáhá na adrese Radoušova 1420 v Chrudimi. Nyní je odborné sociální poradenství veřejnosti dostupnější, nově s bezbariérovým vstupem a čekárnou, která zajistí anonymitu a komfort klientů. Kancelář disponuje dvěma konzultačními místnostmi, což umožňuje vyšší vytíženost Občanské poradny. Prostory jsou lépe situované, jejich umístění v blízkosti Městského úřadu Chrudim a Úřadu práce nově skýtá daleko vyšší provázanost mezi klienty a již zmíněnými úřady.

Vedoucí Občanské poradny Iveta Bakešová doplňuje: „V nelehké době s rostoucími cenami služeb, energií a potravin se na služby poradny klienti ve zvýšené míře obrací s dotazy ohledně státní pomoci. Klientům nejčastěji poskytujeme informace o příspěvku na bydlení či přídavku na děti. Řešíme ale také možnosti, jak ušetřit v domácnostech. Služba poradny je poskytována anonymně a zdarma formou poradenského rozhovoru. Kromě pátku nás můžete navštívit každý všední den osobně nebo nás kontaktovat telefonicky či na email - 704 675 408, poradna@charitachrudim.cz.“

Michaela Horníčková, Oblastní charita Chrudim

Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat. Ilustrační foto.
KVÍZ: Co znamená únor bílý a kam si v březnu vlezem? Znáte lidové pranostiky?