Dne 21. září 2021 zemřel ve věku 93 let Lubor Šušlík. S jeho jménem je spojena především ojedinělá a zároveň v Evropě největší kolekce miniatur vojáků Československé armády před druhou světovou válkou, která byla po dlouhá léta umístěna na pevnosti Dobrošov, nyní v náchodském muzeu. Stejně působivý, jako je pohled na jím vyrobenou ucelenou miniaturu naší prvorepublikové armády, je i biografie jejího autora. Syn bývalého ruského legionáře a důstojníka československé armády v době květnové mobilizace v roce 1938 vstoupil ve svých necelých deseti letech do skautského oddílu a zároveň se stal i členem Sokola.

Koncem války byl zatčen gestapem, které u něho nalezlo kufr plný střeliva a několik granátů. Po výslechu ho druhý den stanný soud odsoudil k trestu smrti. Zachránilo ho až letecké bombardování Olomouce. V květnu 1945 se Lubor Šušlík účastnil bojů o rozhlas během Pražského povstání. Jako syn legionáře byl po roce 1948 sledován komunistickou Státní bezpečností. Nebylo mu umožněno vystudovat vysokou školu, proto se musel vyučit strojním zámečníkem. Teprve pádem komunistického režimu si mohl začít plnit své sny. Díky svým mimořádným aktivitám se stal nositelem řady nejvyšších skautských (i toho nejvyššího Řádu stříbrného vlka) i dalších odbojových vyznamenání.

Lubor Šušlík žil do svých posledních dnů v Pardubicích, ale do Náchoda se opakovaně a rád vracel. Ti, kteří měli tu čest ho poznat, o něm věděli, že je to člověk přímý, pravdomluvný a skvělý kamarád. Jiní ho naopak poznali jako excelentního turistického průvodce v Evropě a v řadě exotických zemí. Odešel tak vzácný člověk, který tu po sobě zanechal velkou stopu.

Čest jeho památce!

Richard Švanda (emeritní správce pevnosti Dobrošov)