Program začal v dopoledních hodinách před hasičskou zbrojnicí slavnostním žehnáním hasičského praporu, obecního praporu a cisternové automobilové stříkačky. Následoval průvod obcí se spanilou jízdou hasičských vozidel od železniční zastávky směr hřiště se zastávkou u pomníku padlých, kde hasiči položili věnec.

Průvodu se zúčastnilo téměř 20 sborů z okolí s různou technikou, od ruční stříkačky, přes koňmi taženou historickou stříkačku až po nejnovější vozidla. Na bezpečnost průvodu dohlížena Městská policie Skuteč, která jej uzavírala.

Město Hlinsko zavádí moderní systém od června
Konec hledání drobných po kapsách. Hlinsko spouští virtuální parkovací automat

Po příchodu na hřiště seznámil starosta sboru Tomáš Vít přítomné s historií sboru a došlo na proslovy zúčastněných a předání vyznamenání hasičům z rukou Milana Jindřichovského, 1. náměstka prezidenta České hasičské jednoty, Miroslava Krčila, Pavla Šotoly a starosty obce Prosetín Michala Vychroně, který za obec Prosetín věnoval hasičům stuhu na historický prapor. Místní hasiči předali hostům a okolním sborům různé upomínkové předměty, almanach vydaný k příležitosti 120 letům založení sboru a jedinečné pivo uvařené v Prosetíně k této události.

Následovaly ukázky mažoretek z Pohybového studia Sluníčko, vyproštění z havarovaného vozidla v podání JSDH Skuteč, slaňování z výškové techniky HZS Paramo Pardubice a ukázka hašení se starou koňskou stříkačkou z roku 1904, která byla zakoupena pro potřeby sboru v téže roce. Tato stříkačka je od roku 1930 v majetku sousedního sboru v Mokrýšově. V hasičské zbrojnici probíhala výstava fotografií, kronik, techniky a projekce videí z minulých akcí.

Vrcholem odpoledne byly ukázky malých hasičátek, které předvedly zásah na odklizení spadlého stromu z vozovky, zásah při povodních, odstranění nebezpečného hmyzu s evakuací z domu a hašení požáru s poskytnutím první pomoci. Za tato vystoupení sklidily děti veliký aplaus od publika. Poděkování patří i vedoucím, kteří tyto ukázky s nimi nacvičili a připravili kulisy.

Celé odpoledne spolek prosetínských Grillmajstrů připravoval dobroty z grilu pro návštěvníky a k tanci a poslechu hrála kapela Mrákotínka, kterou večer vystřídala kapela III. Cenová a vypukla pouťová taneční zábava, na které hasiči řádně oslavili svoji „stodvacítku“.

Martin Vít, velitel sboru

Mohlo by vás zajímat: Čápata ze Sezemic byla vysílená podvýživou, skončila v záchranné stanici Pasíčka

Zdroj: Záchranná stanice Pasíčka