Oblastní charita Pardubice srdečně zve na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za umírající, nemocné a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži 1. října. Pro zájemce bude též vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. Mše svatá, kterou bude celebrovat generální vikář Královéhradecké diecéze Jan Paseka, bude přenášena online na YouTube kanálu pardubické Charity pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou pouti účastnit osobně. Těšit se můžete také na koncert smíšeného pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka. Pro poutníky je tradičně připraveno občerstvení a zábava pro děti.

Pouť konaná zároveň v rámci celorepublikového Dne Charity bude letos o to důležitější, protože v tomto roce Oblastní charita Pardubice slaví 30 let své existence. Již čtvrtý ročník charitní pouti je jednou z akcí, kterou pardubická Charita upozorňuje na potřebu péče o seniory, nemocné, umírající a jejich blízké. Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity: „Osmdesát procent z nás si přeje odejít z tohoto světa doma v kruhu svých blízkých a díky charitní domácí hospicové péči jsme schopni poskytnout pacientům a pečujícím čtyřiadvacetihodinovou podporu našeho hospicového týmu. Jsem velice ráda, že letos u příležitosti třicátých narozenin naší Charity můžeme program rozšířit i o poděkování kolegyním a kolegům, kterých si za jejich obětavou a profesionální péči o potřebné velice vážím. Vedle poskytování odborné péče si uvědomuji i sílu modlitby a jsem moc ráda, že na pouť chodí stále více lidí, kteří prosí nejen za své blízké, ale i za naše zdravotní sestry, lékaře, pečovatelky, sociální a další pracovníky Charity.“

Rezervace místa v autobusu Pardubice - Chrudim - Luže a zpět: Vojtěch Gottwald, gottwald@charitapardubice.cz, 733 161 618.

Jan Lohynský