Ani koronavir nezabránil tvoření dětí s hlínou. Přes emailovou poštu se začaly rojit a proudit nápady, co spatří v roce 2020 světlo světa. V době koronaviru byly děti zavřené doma a o to víc toužily spatřit přírodu, a tak si ji začaly modelovat doma z hlíny. Volba padla na kamennou Lichnici a co se v něm skrývá. Nejprve modelovaly děti hradby a děla pro obléhání. Život hradu zastupuje kolekce zvířátek a rostlin. Zpodobnily i pověsti vztahující se k hradu. Na ostrém skalisku je vymodelovaný rytíř, jak se otáčí na koni a míří na srdce Milady.

Pod hradem u cesty je majestátný Žižkův dub. Model Lichnice je důkaz, že keramický kroužek děti milují a z výtvorů mají radost nejen děti, ale i jejich blízcí. To vše by nevzniklo, kdyby nebylo obětavé práce keramičky Jiřinky Peckové a Ivany Krbcové z Heřmanova Městce. Předávají dětem lásku k tvůrčí činnosti. Byla by věčná škoda, kdyby kroužek po tolika letech skončil. Srdečně Vás zveme k shlédnutí keramické Lichnice v hradním muzeu, není to vůbec nuda.

I. Matyková