Původní škola a později pavilón pro rehabilitaci dětí doslova mizí před očima. Pro mnohé je to pohled možná smutný a nevítaný, nicméně velmi potřebný. Z původního, již nevyhovujícího pavilónu vznikne nový, moderní léčebný pavilón, který bude odpovídat požadavkům pro nejlepší dostupnou péči.

„Od původního plánu zachovat co nejvíce ze stávající budovy, jsme po odhalení základních nosných prvků stavby museli po statických měření hodně rozšířit původní rozsah bouracích prací. Tzv. „Hamzovy stropy“ musíme všechny nahradit novými, hlavně z důvodů špatně založených podpěr v minulosti. S možností situace nálezu skrytých vad jsme u sto let starého objektu počítali, ale toto bylo dost navíc. Díky připraveným rezervám a také díky velké profesionalitě dodavatelské firmy ESOX, s.r.o. ale přípravy na rekonstrukci postupují tak, jak mají.“ říká ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník.

Exteriér pavilónu bude zcela věrný původní stavbě, vždyť také stěna se vzácnou mozaikou slunečních hodin stále zůstává a zůstane na svém místě. Stejně jako bazén, který byl ve středním křídle pavilónu M vybudován v roce 2013.

Po rekonstrukci pavilónu M vznikne 60 lůžek, zejména pro dospělé pacienty, a to cíleně pacienty v těžkém klinickém stavu, po kritických situacích, např. po cévních příhodách, poraněních mozku, po neuroinfekcích. Bude zde tedy umístěn i program kraniocerebrální péče, kde současných 15 lůžek je v HL již naplněno a bude potřeba počet těchto lůžek navýšit. Pokud ovšem budou souhlasit zdravotní pojišťovny. Celkové počty lůžek se v HL nezmění. Kapacita Hamzovy léčebny zůstane zachována, což znamená i vedlejší přínos rozvolnění některých pokojů v dalších pavilónech.

Modernizací stávající části Pavilónu M a jeho přístavbou dojde k vybudování nových pokojů vysokého standardu, a vytvoření prostorů pro rehabilitaci včetně nezbytného zázemí pro personál, což zaručuje vyšší standard poskytované péče.

Pokoje budou dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením, hotelového typu. Prostory pro léčebnou rehabilitaci budou modernizovány, včetně přístrojového vybavení, včetně moderních robotických přístrojů za celkem okolo 80 mil. Kč. Významné bude bezbariérové kryté propojení se sousedními pavilóny, především s pav. F, kde je další roboticko-léčebné a multifunkční rehabilitační centrum a s dalšími lůžkovými pavilóny A a B.

Ředitel Volejník také dodává: „V současné době je prioritou zajistit větší kvalitu léčby pro pacienty po kritických stavech. Tím, že bude centralizovaně k dispozici více specializovaných lůžek a bude poskytována kvalitnější péče díky lepším podmínkám pro organizaci péče, díky novým přístrojům, bude rychleji dosaženo léčebných výsledků i pro více pacientů.

Hamzova léčebna v Luži-Košumberku je odborný rehabilitační ústav s více jak stoletou tradicí. Léčba dospělých byla v původně dětském rehabilitačním ústavu započata v r. 1991. Poskytuje následnou a dlouhodobou péči pro děti i dospělé z celé České republiky. Léčebna má 505 lůžek umístěných v 11 pavilónech, které se nacházejí v krásném lesoparkovém areálu, jehož součástí je i Hamzovo arboretum. Slouží samozřejmě především občanům Pardubického kraje, ale jako nadregionální rehabilitační ústav, má navíc pacienty především z kraje Vysočina a středočeského kraje včetně Prahy.

Kristýna Košvancová