Začátek závodu byl stanoven na 13. hodinu a v době prezentace, která probíhala celou hodinu před startem soutěže, se prodalo všech 40 soutěžních stanovišť, které pořadatelé rozmístili na břehu a hrázi rybníka. Zájemci o soutěž byli jak místní chataři a chalupáři, tak i chlapi ze širokého okolí. Závody probíhaly ve dvou kolech. Po prvním se rybáři přesunuli na druhé stanoviště. Tyto posty se pro obě kola losovaly při prezentaci.

Připravujeme větší fotogalerii

V soutěžním řádu byly stanoveny chycené ryby, u kterých 1 cm délky znamenal 1 bod. Jedna bílá plevelná ryba byla také za 1 bod. 

Zhruba o půl čtvrté soutěž skončila a nastalo sčítání bodů, což chvíli trvalo. Napětí v očekávání výsledků se na soutěžících a jejich doprovodu, ale i přihlížejících, se nijak neprojevovalo. Všech bylo nebývalé množství. Mohlo za to krásné slunné počasí, v rybářské klubovně dobré pití a občerstvení, což mělo za následek, že se všichni dobře bavili. Konečně přišlo rozuzlení a vyhlášení pořadí.

Neuvěřitelná řidička jak z jiného světa.
My jsme Čahínas, praví Slované, a odmítáme korporát. Řidička šokovala policisty

Pro vítěze rybářského klání byl připraven soudek piva (Rychtář), který vyhrál Jakub Servus ze Smrčku, jemuž úlovky vynesly 99 bodů za dva kapry 50 a 48 cm a jednu bílou rybu. Druhé místo obsadil Jiří Franc ze Seče za 98 bodu, což obnášelo 2 kapry o délkách 47 a 51 cm. Obrazně bronzový stupínek obsadil Jiří Navrátil z Chrudimi se ziském 96 bodů, když ulovil dva kapry s mírami 41 a 45 cm + 10 bílých ryb. Letos se v soutěži podařilo ulovit ryby 24 rybářům, Většinou šlo o kapry. Takové množství se již dlouho v minulosti vylovit v této soutěži nepodařilo. Letos největšího kapra o délce 56 cm chytil Milan Černý z Kutné Hory.

Navečer se všichni rozcházeli, pořadatelům děkovali za kvalitně připravenou soutěž, která přispěla ke strávení příjemného a krásného odpoledne. Zároveň někteří také vyslovili přání, aby se taková sobota vydařila i příští rok. Členové spolku slíbili, že se budou snažit.

Pořadatelům se podařilo oslovit plno sponzorů pro nákup cen, kteří byli štědří. Proto jim patří velké poděkování! Podařllo se shromáždit věcné ceny pro každého účastníka soutěže.

Text i foto Ladislav Bláha

Pro vítěze rybářského klání byl připraven soudek piva (Rychtář), který vyhrál Jakub Servus ze Smrčku, jemuž úlovky vynesly 99 bodů za dva kapry 50 a 48 cm a jednu bílou rybu.Pro vítěze rybářského klání byl připraven soudek piva (Rychtář), který vyhrál Jakub Servus ze Smrčku, jemuž úlovky vynesly 99 bodů za dva kapry 50 a 48 cm a jednu bílou rybu.Zdroj: Ladislav Bláha