S.V.A Trio je soubor tří renomovaných muzikantů, hrajících na smyčcové nástroje housle – viola - cello. Hrají „jazz fusion“ – je to hudební styl, který spojuje prvky jazzu s ostatními styly jako je třeba rock, funky. 

Soubor se zaměřuje převážně na autorskou hudbu. Jak bylo uvedeno na pozvánce a současně v krátkém úvodu ke každé skladbě – reagují na život uvnitř velkoměsta. Ne náhodou jejich album nese podtitul „urban fusions“. Zkrátka každá jejich skladba má duši, vyjadřuje nějaký dojem a v tomto smyslu k nám promlouvá.

Zdánlivě zvláštní propojení: Smyčcové nástroje, farní zahrada lemovaná kostelní kamennou zdí, páteční letní podvečer, nově zhotovené malé pódium vonící dřevem a dokonalé ozvučení vytvořilo úžasnou atmosféru pro soubor i diváky. Ti přišli a přijeli z části také na kolech v hojném počtu. 

A v neposlední řadě víno, které k této hudbě patří. Zkrátka, kdo si přinesl skleničku, pohár, a nebo se spokojil se zapůjčeným hrnečkem…. Srdečné díky S.V.A Triu a všem ostatním, kteří se přičinili o to, že tento hudební styl přišel za námi a přinesl nám úžasný hudební zážitek.

Festival je právě v polovině, srdečně jste zváni na další koncerty.