Vzdělávání dospělých v oblasti zemědělství je vždy přínosné pro zemědělskou praxi. Informace získané ze zahraničních stáží umožňují prvovýrobcům porovnat přístupy, postoje a technologie výroby v našich podmínkách se zahraničními. Projekt s názvem: „Prohloubení odborných znalostí členů Spolku“ zahrnoval stáže ve vybraných farmách v Irsku a v jižním Španělsku, tudíž v zemích s odlišnými výrobními podmínkami, a tím i skladbou pěstovaných plodin či plemen chovaných hospodářských zvířat. V projektu bylo zapojeno a podpořeno celkem 20 aktivních školitelů spolku s různou zemědělskou specializaci, kteří absolvovali týdenní stáže za účelem rozvoje svých odborných kompetencí. Po ukončení stáží školitelé následně připravili a pilotně ověřili přínos výsledků projektu pro dané cílové skupiny spolku, jako jsou např.: farmáři, agronomové, pedagogové, veřejná správa či široká veřejnost, a to ve vzdělávacích seminářích. Zájem byl nad očekávání vysoký. Výsledky a závěry ze stáží byly využity jako podklady pro novou vzdělávací aktivitu „Fiktivní farma“. Informace o vzdělávacím kurzu můžete získat na webových stránkách spolku: https://spolek.wbs.cz/Prohloubeni-odbornych-znalosti.html.

Ing. Ludmila Kabelová a ing. Michaela Vachunová