V únoru tohoto roku jsme na našich kurzech angličtiny zadali studentům všeho věku (6 - 60 let) úkol pro náš společný projet - Dopis královně Alžbětě II. Žáci prvního stupně kreslili obrázky, ostatní psali svůj osobní dopis na libovolné téma. Z každého dopisu jsme vyňali nejzajímavější dotazy a společný dopis s mnoha obrázky odletěl směr Londýn - Buckingham Palace.

Mnozí nevěřili, že dopis opravdu odešel královně a už vůbec nikdo ani nepomyslel, že by královský dvůr odpověděl, i když jsem si to moc přáli. Měli jsem ale dobrý pocit z projektu a žáci se tímto způsobem více dozvěděli o britské královské rodině. Čas běžel a na dopis a projekt už se téměř zapomnělo.

27. května se však v naší poštovní schránce objevil dopis odeslaný britskou královskou poštou. Přes nepřeberné množství každodenní pošty, kterou královská rodina obdrží, se náš dopis zalíbil natolik, že nám přišla odpověď. V dopise se píše, že královské Veličenstvo je potěšeno a velmi si váží našich přání a především obrázků od dětí. Ještě jednou bych ráda poděkovala všem, kteří se na tomto projektu podíleli a věřím, že i oni si budou naši korespondenci s panovnicí Alžbětou II. dlouho pamatovat.

Jana Krausová, Chroustovice