Mentoring-Stínování představuje nový způsob vedení odborné praxe pro studenty formou stínování. Unikátní projekt Fakulty zdravotnických studií s názvem MENTORING-STÍNOVÁNÍ přinesl první pozitivní ohlasy. Mentoring-Stínování představuje nový způsob vedení odborné praxe pro studenty formou stínování. Každému studentovi, který vykonává praxi v Nemocnicích Pardubického kraje, a.s. je přidělen mentor, kterého student stínuje po dobu celé služby a pracuje v souladu s nastavenými procesy konkrétního pracoviště. Student tak zažije klasický nemocniční směnový provoz a stane se integrální součástí ošetřovatelské jednotky.

PhDr. Kateřina Horáčková, PhD., pod jejímž vedením byl projekt zahájen, doplňuje:
„z projektu jsme na počátku měli částečné obavy, protože spuštění projektu ovlivnila současná doba a pandemie COVID-19, a práce většiny sester – mentorek byla touto situací ovlivněna. Zpětná vazba ale naopak ukazuje, že vzhledem k velké potřebě pomoci studentů byl mentoring velkým krokem vpřed v nastavení efektivní odborné praxe “.

Děkovné dopisy ze zdravotnických zařízení i ohlasy studentek ukazují, že se fakulta vydala tou správnou cestou. Podle MUDr. Petra Hozy, primáře pardubické ortopedie, se i „díky nasazení a ochotě studentek nemocnici podařilo rychle a profesionálně zvládat situace enormního nárůstu pacientů v pandemii COVID-19, a studentky zvládaly pracovat i ve velmi těžkých pracovních podmínkách“. Náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje, Mgr. Lucie Jánská uvedla: „Mentoring je ideální forma praktické výuky. Studenti mají přímou vazbu na praxi, takže vědí, do čeho jdou. Získávají větší jistotu i při běžných ošetřovatelských výkonech“. Pozitivní přínos mentoringu potvrzuje i náměstkyně ošetřovatelské péče z Orlickoústecké nemocnice Mgr. Hana Maršíková: „Zavedení sdílení praxe studentů a mentora z pohledu pracoviště, kde je praxe vykonávána, je vnímána velmi pozitivně. Provázení studenta na praxi mentorem přináší pro  studenta první vnímání pracovního prostředí a první sdílení naučených teoretických vědomostí s praxí. Pro zdravotnická zařízení je tato cesta možnost motivovat a integrovat studenta do zdravotnické praxe. Správně nastavená rovnováha začlenění studenta do pracovních kolektivů a předávání zkušeností mentora je motivátorem pro obě strany. Student se rozhoduje pro budoucí pracoviště, zdravotnické zařízení získává motivovaného člena, který chce zůstat a stát se zaměstnancem, který je spokojen s profesní i sociální stránkou.“

Samotné studentky doplňují následující: „Projekt Mentoring - Stínování je opravdu dobrý nápad. Líbí se mi, že si takhle zkusíme směnný provoz… Určitě to má výhodu i v tom, že nemáme od pondělí do pátku nacpané dny praxí. Největší výhodou je asi to, že nás má na starost jeden člověk, který se stará o to, abychom opravdu něco dělali, takže se nestane, že stojíme někde v koutě a čekáme, až dostaneme nějakou práci, protože ostatní si radši udělají vše sami“. Studentka Šulcová, 2. ročník oboru Všeobecná sestra.

„Ze začátku mě dost vyděsil měsíční rozpis mé mentorky, která má třeba 3 noční služby za sebou. Musím ale uznat, že díky "stínování" se mi lépe povedlo proniknout do režimu oddělení a mám pocit, že jsem se toho naučila za tak krátkou dobu i více než, když jsme chodili jen na denní služby. Díky tomu, že máme ještě docela dost povinností, které se týkají studia, tak je to bohužel šíleně náročné si celkově najít čas na učení nebo osobní život.
Ačkoliv je momentální situace u nás na oddělení velmi náročná, tak kolektiv zdravotníků je tam úplně skvělý!“ Studentka Laštovicová, 2. ročník oboru Všeobecná sestra.

„Mentorka mi ukázala, že život sestřičky v nemocnici může být krásný, ale záleží na přístupu, který si jak k práci, tak i k lidem vytvoříte. Po boku pouze jedné sestry bylo mnohem více prostoru k poznání oddělení i vysvětlení specifických výkonů.“ Studentka Ferancová, 2. ročník oboru Všeobecná sestra.

Fakulta zdravotnických studií vznikla v roce 2007 jako šestá fakulta Univerzity Pardubice a do praxe připravuje nelékařské zdravotnické odborníky v bakalářských studijních programech - Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Radiologická asistence, Zdravotně-sociální práce a Zdravotnické záchranářství a v navazujících magisterských programech – Perioperační péče, Perioperační péče v gynekologii a porodnictví a Ošetřovatelská péče v interních oborech. Fakulta zdravotnických studií nabízí ve svých studijních programech 50 % praktické výuky a 100% uplatnitelnost v praxi. Aktuálně má fakulta více než 2300 absolventů a 900 studentů.

Miroslava Jiráková