V rámci projektového dne pracoval s žáky páté a šesté třídy. Výsledným dílem jejich společné činnosti pod názvem „Tady jsme doma“ byla mapa zobrazující typické atributy jednotlivých krajů České republiky. Vedle toho žáci vytvořili nápaditý komiks, jenž se zaměřil na nejbližší okolí – Lichnici a Podhradí.

Všichni zúčastnění pracovali obdivuhodně. S nadšením, zájmem a ve vzájemné podpoře. Výsledkem společné pětihodinové činnosti byla vedle výtvarných prací i velká radost a uspokojení všech účastníků.

Uvedené akci předcházela samozřejmě teoretická příprava, při které byly využity poznatky z vlastivědy, přírodovědy, českého jazyka a rovněž manuální a výtvarná zručnost.

Poděkování za zdařilou akci patří jak zmíněnému hostu Mgr. Škrlíkovi, tak i žákům - výtvarníkům a ostatním zaměstnancům školy, kteří se na celkovém zdárném výsledku podíleli.