Trasa začínala na nádvoří hradu Košumberk, jehož večerní atmosféra je naprosto jedinečná. Dále museli odvážlivci projít cestu temným lesem, kde se odehrávala nejakčnější část večera. Jak už bylo výše zmíněno, mnoho strašidel, úkolů i překvapivých rekvizit, to vše umocněno tmou, bylo pro mnohé těžkým oříškem, ale hlavně velkým zážitkem. Po splnění úkolu dostal každý indícii, ze které musel složit slovo a s ním předstoupit před bílou paní. Ta každého odměnila něčím dobrým na zub.

Oddychovou součástí večera byly dětské dílničky, ve kterých si mohl každý vyrobit svoje vlastní strašidlo. K dobré pohodě přispělo občerstvení a závěrečné opékání buřtů.

Trasa byla náročná, ale podle rozzářených dětských tváří vracejících se z trasy lze soudit, že byla pro všechny zvládnutelná. Počet účastníků, blížící se čtyřem stovkám, také svědčí o tom, že byla akce úspěšná.

Velký dík patří všem členům skupiny „Rozběháme Luži“, jejich rodinným příslušníkům a kamarádům, kteří se podíleli na organizaci celé akce. Byla to velmi týmová práce a právě díky tomu byla úspěšná. Dík patří i našim hasičům, kteří nám opět moc pomohli. Velmi také děkujeme Městu Luže a naší paní kastelánce za podporu a umožnění využití unikátních prostor hradu Košumberk.

Již teď je celkem jasné, že akci zopakujeme i příští rok. Moc už se těšíme a věříme, že Vy také.